arysa.pl

Arysa.pl – moda, uroda, styl życia, dziecko

Lifestyle

Pracownik sklepu – jak nim zostać?

Rynek oferuje różnorodne oferty pracy, które wymagają posiadania określonego wykształcenia czy predyspozycji osobowościowych. Wybrane branże cieszą się większym zainteresowaniem, a inne nieco mniejszym. W tym wypadku wiele osób chętnie podejmuje pracę związaną z handlem. Potencjalni pracownicy sklepów powinni jednak widzieć, że praca ta jest dość wymagająca, ponieważ obsługa klienta wymaga cierpliwości, elastyczności oraz wysokiej kultury osobistej.

Jak zatem zostać pracownikiem sklepu?

Jak wspomniano powyżej, pracownik sklepu to osoba, która powinna posiadać określone cechy osobowościowe, w tym otwartość na drugiego człowieka oraz cierpliwość. Potencjalni pracodawcy zazwyczaj nie mają sprecyzowanych żądań związanych z określonym wykształceniem potencjalnych pracowników. Pożądane jest jednak udokumentowane doświadczenie związane z pracą wykonywaną w sklepie. W przypadku pracy na stanowisku obejmującym kontakt z produktami spożywczymi wskazane jest posiadanie zaświadczeń związanych ze stanem zdrowia w formie książeczek wydawanych przez Inspekcję Nadzoru Sanitarnego. Podczas rozmów kwalifikacyjnych potencjalni pracownicy są również pytani o umiejętność obsługi kasy fiskalnej, która jednak nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia zatrudnienia. Większość pracodawców oferuje bowiem tego rodzaju szkolenie przed przystąpieniem nowo zatrudnionych osób do pracy z klientami.

Na jakie cechy kandydatów zwracają uwagę potencjalni pracodawcy?

Pracownik sklepu to osoba, która w swojej pracy powinna wykazywać się cierpliwością oraz wysoką kulturą osobistą. Poza tym, pracodawcy zwykle oczekują od kandydatów terminowości, punktualności oraz gotowości do wykonywania pracy w systemie zmianowym. W tym przypadku określone wymagania zależą w dużej mierze od danego stanowiska pracy. Osoby mające bezpośredni kontakt z klientem muszą być otwarte na potrzeby innych osób, podczas gdy potencjalni pracownicy magazynów muszą być sprawni fizycznie oraz powinni posiadać określone uprawnienia obejmujące choćby możliwość obsługi wózków widłowych.

Jakie obowiązki powinni wypełniać pracownicy sklepów?

Obowiązki pracowników sklepów zależą od zajmowanych przez nich stanowisk. Poza tym, ilość i rodzaj obowiązków zwykle podyktowany jest wielkością danego sklepu oraz ilością osób w nim zatrudnionych. W mniejszych placówkach pracownicy wykonują zwykle bardziej zróżnicowane działania, wśród których wymienić można choćby obsługę klientów, przyjmowanie towaru czy dbanie o zachowanie czystości w pomieszczaniach. W większych sklepach praca jest dzielona w zespole, a wykonywane obowiązki są mniej zróżnicowane. Poza tym, załoga sklepu różnicowana jest na osoby zajmujące się kontaktami z klientami i ekspozycją towaru oraz pracowników pomieszczeń magazynowych. Pracownicy sali zajmują się zatem obsługą kas fiskalnych oraz kontrolą świeżości produktów, podczas gdy pracownicy magazynu prowadzą przyjęcie i rozładunek towaru oraz kompletują zamówienia. Co ciekawe, w sklepach wielkopowierzchniowych podział obowiązków jest jeszcze bardziej wyraźny, a pracownicy przydzielani są do konkretnych zadań.

Czy pracownik sklepu ma perspektywy rozwoju i awansu?

Zdecydowanie tak. Pracownicy sklepów zwykle rozpoczynają swoją pracę od zajmowania najniższych stanowisk. Wraz z upływem czasu mają oni jednak możliwość awansu, który związany jest z przejmowaniem nowych i bardziej odpowiedzialnych obowiązków oraz wyższym wynagrodzeniem za pracę. Pracowity i sumienny pracownik ma zatem realne szanse na zajmowanie w dalszej perspektywie czasu prestiżowych i dobrze płatnych stanowisk, w tym choćby kierownika sklepu czy magazynu. Poza tym, pracownicy wykazujący inicjatywę oraz dokształcający się mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w centralach podmiotów.

Na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy sklepów?

Zarobki w handlu uzależnione są od kilku czynników, w tym od wielkości danego ośrodka, poziomu bezrobocia czy danej gałęzi sprzedaży. Niemniej jednak poczytujący sprzedawcy zarabiają zwykle od około 3000 do około 4500 zł brutto. Zastępcy kierowników sklepów otrzymują około 4500 złotych brutto, zaś kierownicy sklepów – około 6500 złotych brutto. Na poziom zarobków wpływa również doświadczenie pracownika oraz możliwości finansowe danego podmiotu. Warto dodać, że duże sieci handlowe posiadają jasno określone warunki rozwoju swoich pracowników. Podmioty te oferują również atrakcyjne benefity, które obejmują choćby możliwość korzystania z usług medycznych, jak również korzyści związane z edukacją czy sportem.

Gdzie warto szukać pracy?

Sprzedaż to gałąź przemysłu, która praktycznie przez cały czas poszukuje nowych pracowników. Oferty pracy są w tym wypadku zamieszczane na popularnych portalach o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim. Poza tym, czołowe marki prowadzą własną rekrutację, a wszystkie niezbędne informacje na ten temat zamieszczane są na stronach internetowych podmiotów. Prezentowane są tam szczegółowe opisy poszczególnych stanowisk oraz zakresów obowiązków, a także udostępniana jest informacja na temat zasad związanych z awansem czy dotyczących systemu wynagradzania i innych benefitów. Zobacz więcej na https://www.gowork.pl/praca/przedstawiciel-handlowy;st/warszawa;l