Sklep Arysa Sklep z bielizną

home


POWRÓT powrót Regulamin dla umów zawartych od 25.12.2014

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego arysa.pl


Przedmiot działalności Arysa.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży lekkiej i jej akcesoriów.
Towar oferowany w sklepie jest nowy, pochodzi z legalnych źródeł.
Dane identyfikacyjne firmyWłaścicielem sklepu arysa.pl jest Iga Nowakowska-Adamczewska, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Tychach pod numerem 33184 z siedzibą w Tychach ul. Dmowskiego 118/21.
Sposób porozumiewaniaKontakt z Klientem odbywa się drogą mailową, telefoniczną, przez komunikator Skype. Dane adresowe http://www.arysa.pl/kontakt.php
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się sprzedawca Sklep arysa.pl działa na przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
Ochrona danych osobowychSkładając zapotrzebowanie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w bazie danych firmy Arysa. Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez firmę Arysa w celu dokonania sprzedaży, wysyłki, zafakturowania zamówionych produktów oraz utrzymania stałego kontaktu z Klientem. Nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych.
Na żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów Arysa a konto w sklepie internetowym www.arysa.pl zostanie usunięte.
Zawieranie umowy na odległośćWyboru towaru można dokonać wpisując jego nazwę w wyszukiwarce, jak również poprzez wybranie kryteriów z opcji “zaawansowane” lub dowolnej kategorii dostępnej na stronie głównej.
Cena towaru zawiera podatek VAT.
Klikając na przycisk " koszyk", towar automatycznie zostanie wysłany do menu "mój koszyk".
Liczba pozycji, które można umieścić w koszyku nie jest ograniczana.
Złożenie zamówienia dokonuje się w trzech krokach. 1. Dodanie do koszyka i wybór sposobu transportu. 2. Dane do wysyłki. 3. Zatwierdzenie zamówienia.
Sposoby płatności to przelew bankowy oraz gotówka.
Umowę kupna finalizuje się zatwierdzając listę wybranych pozycji oraz kwotę zamówienia podaną łącznie z kosztami transportu, poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam".
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający wpłynięcie zlecenia do firmy.
Dane do przelewu otrzymuje Zamawiający droga mailową, po rezerwacji towaru na magazynie, z podaniem terminu do którego dany towar podlega rezerwacji.
Termin zapłaty za zamówienie wyznaczony jest do końca dnia rezerwacji towaru.
Gdy termin nie jest dotrzymany przez Zamawiającego, przed dokonaniem przelewu należy skontaktować się ze sklepem, czy dany towar jest jeszcze dostępny.
Termin realizacji zlecenia
Zamówione pozycje zostają wysłane do 5 dni roboczych od wpłynięcia środków na konto naszej firmy lub od przesłania potwierdzenia przelewu.
Klient na maila otrzymuje informacje o wysłaniu towaru oraz nr listu przewozowego.
Odbiór przesyłki
Przed odebraniem przesyłki, należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy są zerwane, należy w obecności kuriera sporządzić protokół rzeczy zaginionych oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą, który podejmie dalsze działania wyjaśniające sprawę.
Tryb postępowania reklamacyjnegoFirma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Klient ma prawo rok od daty zauważenia wady towaru, na złożenie reklamacji. Reklamację można złożyć na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie firmy, telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres poczty arysa.iga@gmail.com. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
  • imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
  • przedmiot reklamacji(nazwa towaru, nr faktury),
  • podanie na czym polega zgłaszana wada towaru,
  • podanie czego żąda uprawniony,
  • podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.
Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkowuje się do żądania Klienta zgłaszającego reklamację. Klient powinien dostarczyć do firmy reklamowany towar. Gdy reklamacja zastanie uznana za zasadną Klient ma prawo do wymiany wadliwego towaru, wyeliminowania wad, obniżenia ceny. W przypadku braku możliwości technicznych, ma prawo do zwrotu pieniędzy za towar, łącznie z kosztami transportu. Ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a firmą w zakresie rozpatrywania reklamacji mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego ( Inspekcja Handlowa). Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek Konsumenta. Procedura mediacji prowadzona przez inspektorów jest bezpłatna.Skorzystanie z procedury mediacji nie ma wpływu na możliwość wniesienia wniosku o rozpatrzenie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej. Opłata wpisowa nie jest wówczas pobierana, a jedyne koszty związane z koniecznością powołania biegłych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W razie braku porozumienia, sprawę można rozstrzygnąć przed sądem powszechnym.
Prawo odstąpienia od umowy oraz skutki odstąpienia od umowyZamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy przez Zamawiającego. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, które obejmuje:
  • rozpakowanie rzeczy z oryginalnego opakowania,
  • przymierzenie rzeczy,
  • sprawdzenie jakości rzeczy poprzez jego dotyk,
  • stwierdzenie braku istnienia mechanicznego uszkodzenia czy usterki rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować naszą firmę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Po poinformowaniu naszej firmy o odstąpieniu od umowy, proszę odesłać na adres naszej firmy lub przekazać nam rzecz przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Zamawiający. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Regulamin
Ważny od 25.12.2014

Regulamin dla umów zawartych do 24.12.2014